O NÁS

 

Firma EMO byla založena v roce 1993 jako v.o.s. Navazovala na činnost státního podniku Výzkumný a vývojový ústav Závodů všeobecného strojírenství, obor Speciální technika. Zůstalo zachováno i umístění pracoviště, a to v bývalém areálu citovaného podniku. V roce 2006 změnila právní formu z v.o.s. na s.r.o.

Zabývá se vývojem a výrobou v oblasti Elektroniky, jemné Mechaniky a aplikované Optiky.

Prakticky všechen vývoj je zakázkový a následná výroba je kusová až maloseriová.

NDExZ