Bludička

Ustavovací systém pro ofsetové stroje

Optickoelektronický systém sloužící k přesnému ustavení štočků na ofsetových strojích.
Sestává z osvětlovací soustavy, CCD kamery s makrooptikou a elektronického generátoru kříže.
Osvětlovací soustava osvětluje sestavovací značku na štočku, kamera tuto značku snímá a generátor kříže vkládá do videosignálu záměrný kříž.
Sesouhlasením záměrného kříže s křížem na sestavovací značce je zajištěna přesná poloha štočku.

 

  Blud_svet-t.jpg     Blud_tubus-t.jpg

  Krizek-t.jpg

 

 

 

 

 

NGI4Y